World Link Japan dùng công nghệ, kinh nghiệm và tài nguyên của các công ty Nhật để giúp phát triển các công ty Việt Nam.

20 years of business experience in Vietnam

20 năm kinh nghiệm kinh
doanh ở Việt Nam

Như thành ngữ “Nhập gia tùy tục”, để thành công trong kinh doanh ở Việt Nam, điều quan trọng là phải hiểu rõ về người Việt.

Một điểm mạnh đáng kể của World Link Japan là chúng tôi đã phát triển tình hữu nghị với số lượng lớn người Việt trong suốt 20 năm kinh nghiệm kinh doanh ở đất nước này.

Japanese staff proficient in Vietnamese

Đội ngũ nhân viên Nhật
giỏi tiếng Việt

Chúng tôi có đội ngũ nhân viên người Nhật giỏi tiếng Việt để giúp các bạn đàm phán và phiên dịch khi các bạn bắt đầu tìm kiếm đường dẫn vào thị trường Việt Nam.

Nhân sự giàu kinh nghiệm sẽ giúp đỡ các công ty Nhật trên mỗi bước mở rộng vào khu vực địa phương.

Strong ties with Vietnamese companies

Liên kết vững chắc với các công ty
Việt Nam

Việc kinh doanh ở thị trường Châu Á thường bắt đầu từ mối quan hệ cá nhân, sau đó mới phát triển thành mối quan hệ kinh doanh giữa công ty này và công ty khác.

Chúng tôi dùng kinh nghiệm và mạng lưới nhân viên Nhật giỏi tiếng Việt được thiết lập qua nhiều năm kinh doanh ở Việt Nam để cố gắng hỗ trợ các bạn trong việc kinh doanh của mình.


Dịch vụ tư vấn đối với các công ty Nhật Bản đang tìm kiếm để đầu tư ở Việt Nam, M&A hoặc sản xuất hoặc bán sản phẩm ở Việt Nam.

Advisory service to Japanese corporations looking to invest in Vietnam, M&As or manufacture or sell their products in Vietnam

Xây dựng các cầu nối giữa công ty Nhật Bản và công ty Việt Nam.

Chúng tôi có thể giúp các bạn tìm được đối tác kinh doanh và mô hình kinh doanh hoàn hảo dựa trên các nghiên cứu sâu vào thói quen kinh doanh, luật và hệ thống kế toán ở địa phương để đảm bảo mối quan hệ lợi ích lẫn nhau cho tất cả các bên liên quan.

 Lập kế hoạch, thành lập & quản lý các quỹ đầu tư

Planning, establishment & management of investment funds

Có số lượng lớn các công ty Việt Nam tìm kiếm nhà đầu tư Nhật Bản cùng với công nghệ, thị trường và kinh nghiệm quản lý từ các công ty Nhật.

Tuy nhiên, có rất ít công ty Nhật có thể gặp gỡ được với các công ty có nhu cầu này.

Để điều chỉnh tình huống này, vào năm 2006, chúng tôi trở thành công ty Nhật đầu tiên thành lập nên “Quỹ tăng trưởng Nhật Bản Việt Nam” (Japan Vietnam Growth Fund).

Như là một sự mở rộng của quỹ này, chúng tôi hiện đang lên kế hoạch thành lập và quản lý quỹ đầu tư thứ hai “Quỹ tăng trưởng Đông Nam Á” (Japan South East Asia Growth Fund)” vì chúng tôi vẫn tiếp tục đầu tư vào các công ty tại Việt Nam.

 Tư vấn môi trường, y tế, giáo dục và nông nghiệp

Consulting on the environment, medicine, education and agriculture

Nhiều nước đang phát triển chú trọng quá nhiều vào tăng trưởng kinh tế so với hạ tầng công nghiệp, có xu hướng chậm trễ trong phát triển hạ tầng xã hội như chăm sóc y tế, môi trường và giáo dục. Việt Nam không là ngoại lệ. Thiết lập mô hình hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hạ tầng xã hội không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Tuy nhiên, ở Nhật có nhiều tổ chức tài chính hỗ trợ kinh doanh trong lĩnh vực đó. Việt Nam đang có nhu cầu thay đổi để kết hợp hiệu quả với công nghệ và kinh nghiệm của các tổ chức Nhật Bản với chương trình hỗ trợ tài chính như vậy.

Thêm vào đó, Việt Nam là đất nước nông nghiệp với 70% dân số có liên quan đến nông nghiệp hay công nghiệp liên quan. Việt Nam đang tìm kiếm để phát triển mô hình kinh doanh dựa trên công nghệ nông nghiệp của Nhật Bản.

 Xem Danh sách các Dự án

Xem danh sách các dự án M&A, quỹ đầu tư và tư vấn kinh doanh trong lĩnh vực môi trường, y tế, giáo dục và nông nghiệp.

Bài diễn thuyết / Báo cáo

Xem chi tiết các bài diễn thuyết do Giám đốc đại diện, ông Junichi Ito trình bày theo các chủ đề về Việt Nam