Danh sách dự án

Từ năm 2006 đến hiện tại, World Link Japan đã tham gia vào 2 quỹ đầu tư (tổng giá trị 113 triệu USD). Quỹ thứ nhất tập trung hoàn toàn vào Việt Nam, trong khi quỹ thứ hai thì đặt mục tiêu cho các nước Đông Nam Á. Điểm chung của hai quỹ là đều đầu tư vào các công ty Việt Nam và Đông Nam Á tìm kiếm thị trường Nhật Bản hoặc công ty Nhật Bản hỗ trợ để thành đối tác kinh doanh với các công ty Nhật Bản hoặc tìm chỗ đứng trong thị trường Nhật.

Thêm vào đó, các công ty Châu Á trẻ, (đặc biệt là các công ty tư nhân ở Việt Nam) tăng trưởng kinh tế ở mức trung có thể hình thành đối tác kinh doanh quan trọng với công ty Nhật tìm kiếm đường mở rộng ra nước ngoài. Ở vị trí của chúng tôi là một trong số ít các công ty Nhật có kiến thức sâu rộng về các công ty địa phương ở Việt Nam, World Link Japan cung cấp một loạt dịch vụ cho các công ty Nhật bao gồm tìm kiếm đối tác kinh doanh, hỗ trợ trong tiến trình thẩm định đầu tư M&A và mở rộng ra thị trường nước ngoài, kết nối các tổ chức chính phủ Nhật với các tỉnh ở Việt Nam.

World Link Japan sẽ tiếp tục phục vụ trong vai trò “hậu đài” để đảm bảo “cùng tồn tại và thịnh vượng chung” giữa Nhật Bản và Châu Á.

Quỹ đầu tư

Tên quỹ Quỹ tăng trưởng Nhật Việt (JVGF)
Thành lập 2006
Quy mô 23 triệu USD
Nhà đầu tư Tổ chức tài chính và các công ty thương mại hàng đầu,v.v.
Số lượng đã đầu tư 10
Đối tượng đầu tư Các công ty tư nhân Việt Nam
Đặc điểm Tiếp cận
Hình thức đầu tư Cổ phiếu phổ thông hoặc trái phiếu chuyển đổi

Bối cảnh đằng sau việc thành lập quỹ

Vào năm 1994, Junichi Ito (thời điểm đó là Quản lý Nissho Iwai ở Thành phố Hồ Chí Minh) đã gặp gỡ một giáo sư từng dạy ở Đại học Johns Hopkins, James Riedel, cũng đang đến thăm Việt Nam lúc đó. Cải cách kinh tế dưới chính sách Đổi mới lúc đó đang lấy đà ở Việt Nam, cho ra đời nhiều công ty tư nhân và mở cửa cho các công ty vốn nước ngoài. Tuy nhiên, sự thật là người chơi quan trọng nằm ở các lĩnh vực kinh tế chính vẫn được vận hành bởi nhà nước và khó để công ty tư nhân nhận được hỗ trợ tài chính từ ngân hàng. James Riedel và Junichi có cùng suy nghĩ là sự tăng tưởng của các công ty tư nhân là cần thiết cho sự phát triển kinh tế ở Việt Nam và phương tiện hữu hiệu hơn ngân hàng là thành lập quỹ đầu tư để đảm bảo cho sự tăng trưởng của các tổ chức tư nhân.
Sau khi rời khỏi Nissho Iwai (hiện tại là Sojitz), Junichi thành lập Công ty World Link Japan vào năm 2003 và năm 2006 thành lập Quỹ tăng trưởng Nhật Việt với sự hậu thuẩn của các nhà đầu tư tổ chức hàng đầu Nhật Bản.

Đối tượng đầu tư: Các công ty chứng khoán, công ty sản xuất (cửa nhựa, khung kính trượt, vật liệu xây dựng, dược phẩm thương mại, túi nhựa, đồ chơi gỗ), nông nghiệp (hoa cắt cành), tin học viễn thông (gia công, phát triển hệ thống, ERP), kho vận (khí hóa lỏng)

Tên quỹ Quỹ tăng trưởng Đông Nam Á (JSEAGF)
Thành lập 2011
Quy mô 90 triệu USD
Nhà đầu tư Tổ chức tài chính hàng đầu, v.v.
Số lượng đã đầu tư 4 (đã bán 1)
Đối tượng đầu tư Các công ty ở Đông Nam Á
Đặc điểm Tiếp cận
Hình thức đầu tư Cổ phiếu phổ thông hoặc trái phiếu chuyển đổi

Dịch vụ hỗ trợ cho các công ty Nhật

  • Công ty kinh doanh bột giấy “N”
  • Công ty in ấn an ninh “S”

Và các công ty khác

Sơ đồ cơ bản để mở rộng sang Việt Nam

Sơ đồ cơ bản để mở rộng sang Việt Nam

Tìm kiếm nhà sản xuất cho các công ty Nhật Bản

  • Nhà sản xuất và bán buôn da “Y”

Sơ đồ cơ bản để mở rộng sang Việt Nam

Sơ đồ cơ bản để mở rộng sang Việt Nam