Bài diễn thuyết / Báo cáo

Các bài diễn thuyết

Hiện đại hóa Việt Nam (1996 – 1999) pdf
Sự cùng tồn tại của Nhật Bản và Việt Nam – Kỷ niệm 20 năm Phòng thương mại và công nghiệp (2013) pdf
Quan hệ ‘cộng sinh’ giữa Nhật Bản và Việt Nam – Nhìn lại 20 năm sau khi thành lập Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Tp.HCM_ JBAH (2013) pdf

Các ghi nhớ

Nghiên cứu về công nghiệp đóng tàu ở Việt Nam (Tiếng Nhật) pdf
Nghiên cứu về công nghiệp đóng tàu ở Việt Nam (Tiếng Việt) pdf
Vấn đề nhà ở ở Việt Nam (Tiếng Nhật) pdf

Bài phỏng vấn

Thế hệ trẻ của Việt Nam, Báo Tuổi trẻ (2012) pdf